Nazovite nas (+385) 21 755 100

 • rezana 1
 • rezana 3
 • rezana 4
 • rezana 5
 • rezana 6
 • rezana 7
 • smanjana 2
 • rezana 8
 • rezana 9
 • Centar Studia Mediterranea

  Centar za interdisciplinarna istraživanja STUDIA MEDITERRANEA – SMED bavi se istraživanjem stoljetnih mediteranskih kultura.

  Saznajte više
 • STUDIA MEDITERRANEA

  Valorizacija mediteranske komponente europske i hrvatske kulture. Saznajte više o našim projektima..

  Više o projektima
 • Centar Studia Mediterranea

  Centar za interdisciplinarna istraživanja STUDIA MEDITERRANEA – SMED bavi se istraživanjem stoljetnih mediteranskih kultura.

  Saznajte više
 • STUDIA MEDITERRANEA

  Valorizacija mediteranske komponente europske i hrvatske kulture. Saznajte više o našim projektima..

  Više o projektima
 • ADRIANA

  Interdisciplinarno istraživanje Jadranskih narativa. Saznajte više o suradnicima na projektu Adriana.

  Više o suradnicima

 • Centar Studia Mediterranea

  Centar za interdisciplinarna istraživanja STUDIA MEDITERRANEA – SMED bavi se istraživanjem stoljetnih mediteranskih kultura.

  Saznajte više
 • ADRIANA

  Interdisciplinarno istraživanje Jadranskih narativa. Saznajte više o suradnicima na projektu Adriana.

  Više o suradnicima

 • STUDIA MEDITERRANEA

  Valorizacija mediteranske komponente europske i hrvatske kulture. Saznajte više o našim projektima..

  Više o projektima
 • ADRIANA

  Interdisciplinarno istraživanje Jadranskih narativa. Saznajte više o suradnicima na projektu Adriana.

  Više o suradnicima

Novosti

Projekt 'Adriana'

Opis projekta

Atribut „jadranski“ ne pojavljuje se u hrvatskoj književnoj historiografiji ni znanosti o književnosti kao kvalifikativ koji bi definirao literarnu posebnost ni kao stilska, ni kao tematska, niti kao kulturološka odrednica. Zanemarivanje maritimnosti rezultira redukcijom kulturološkog diverzitet u recepciji nacionalne književnosti, umjetničke i usmene. Polazeći od teze da je kvalifikativ „jadranski“ bitna odrednica jednog od hrvatskih kulturnih identiteta, ovaj projekt želi doprinijeti istraživanju fenomena maritimnosti hrvatske kulture na području narativa oralne pripovjedne književnosti kako fikcionalne tako i nefikcionalne i njena refleksa u narativima umjetničke književnosti u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi. U tome je i specifičan doprinos projekta budući da on pokriva veliko neistraženo područje usmene književnosti i njena utjecaja na umjetničku književnost. Projekt se temelji na ideji sustavnog istraživanja usmene i zapisane građe oralne nefikcionalne i fikcionalne književnosti, izvan klasičnog folklorističkog okvira percepcije fenomena literarature kao žanrovski i poetološki definiranog diskursa. Ovo istraživanje nije strogo omeđeno granicama jezika jednog etnosa (hrvatskog), već uključuje i transetničke utjecaje i prožimanja zadana istom kulturalnom matricom adrianstva. To je dijaloška kultura čiji je temeljni princip humorizam. Zapisuje se i sistematizira prikupljena građa te provodi sustavna analiza, valorizacija i interpretacija tekstova s različitih aspekata: literarnog, lingvističkog, etnološkog i kulturnoantropološkog, komparativnog i rodnog, a istraživanje uključuje različite tipove interpretacije na područjima: stilistike, naratologije, književne teorije, dijalektologije, leksikologije / leksikografije, semiotike, retorike, etnografije i kulturne antropologije. Pragmatični dio istraživačkog programa realizira se dizajniranjem atraktivnih ambijentalnih narativa za potrebe jadranskih kulturnih itinerara.

Istraživanje

Istraživanje je fokusirano na humor kao bitnu kulturološku podlogu, kao važan element za kulturnoantropološku interpretaciju mentalitetne matrice jadranskog tipa kulture. Pritom je upravo usmena narativna književnost njen najuvjerljiviji izraz. Otvorenost prema mediteranskom univerzumu donosi iskustvo spoznajnog relativizma, talent za paradoksalno viđenje fenomena, potrebu za ironijski i sarkastično intoniranim izričajem, sklonost paradoksalnom obratu u priči. Dijaloška kulturna matrica podloga je humora kao esencijalne odrednice jadranstva u usmenoj i umjetničkoj književnosti. Upisanost usmenog diskursa u umjetni literarni diskurs prati se kroz dijakroniju "jadranskog" tematsko-generičkog odvojka hrvatske književnosti od dubrovačke i hvarske renesanse, preko pisaca obalnih gradova do pisaca "između" različitih prostorno-etničkih paradigmi, poput Cara Emina, Matavulja, Božića, Desnice, Betizze, Novaka itd.

Interdisciplinarna istraživačka aktivnost

Aktivnosti centra

Aktivnosti Centra Studia Mediterranea proizlaze iz njegova naziva u kojemu je istaknut metodološki princip interdisciplinarnosti i prostorno određenje mediteranskog kulturnog i civilizacijskog kruga. U vremenu sve veće specijalizacije i parcelizacije znanstvenih područja istraživanja, ideja holističkog pristupa istraživanja u području humanističkih i društvenih znanosti postaje princip istraživanja koje želi fenomene protumačiti u njihovoj cjelovitosti i višeznačnosti.

Tko smo?

Centar za interdisciplinarna istraživanja otvoren je i fleksibilan sustav koji u svakom trenutku može aktualizirati i generirati razne studijske kombinacije raspolažući studijskim potencijalom cijelog sveučilišta. To je posebno važno za mnoge nestandardne, netipične studije koje će generirati nove potrebe na tržištu znanja posebno tzv. joint studies - tip studija koji proizlazi iz ideje bolonjskog sustava studija utemeljenog na principu pokretljivosti studenata i nastavnika.

Misija

Misija Centra Studia Mediterranea određena je i njegovom lokacijom na Peristilu, Poljana kraljice Jelene, križištu carda i decumanuma Dioklecijanove palače, na imperijalnom trgu nekadašnje središta svijeta. To je prostor koji ima svoju povijesnu priču, prostor u kojemu svaki kamen ima svoju milenijsku poruku, prostor u kojemu je zgusnuto vrijeme dvaju milenija povijesnog trajanja grada.

Suradnja s drugim institucijama

Radi međunarodne prepoznatljivosti od iznimne je važnosti povezivanje s međunarodnom mrežom srodnih institucija te znanstvenika zainteresiranih za suradnju. Otvoreni smo za suradnju s drugim institucijama koje se bave istraživanjem mediteranoloških tema.


SMED želi valorizirati mediteransku komponentu europske i hrvatske kulture, poticati i koordinirati interdisciplinarnu istraživačku aktivnost.

Saznajte više o našem centru

Lokacija

Centar Studia Mediterranea
Poljana kraljice Jelene 1
Filozofski fakultet
Poljička cesta 35
21 000 Split

Kontakt

Voditelj Centra:
Izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout