Print this page

Međunarodni znanstveni skup u spomen na akademika Petra Šimunovića

20.07.2018. Međunarodni znanstveni skup u spomen na akademika Petra Šimunovića (1933. – 2014.) Tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića, otok Brač, Dračevica.